Otázka:

Ako mám písať spojenia hlavná stanica, bratislavská hlavná stanica a hlavná stanica v Bratislave? Sú to vlastné mená?

Heslá:

hlavná stanica

Odpoveď:

 

 

Názvy miesta, kde zastavuje vlak alebo iný hromadný dopravný prostriedok, i názvy budov na tomto mieste s príslušným zariadením v podobe stanica, železničná stanica, autobusová stanica, hlavná stanica, (hlavné) nádražie (železničiarsky termín na pomenovanie obvodu stanice s koľajami a príslušným zariadením)a pod. sú iba druhovým označením, tzn. nejde o vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom. Za vlastné mená nepovažujeme ani spojenia typu hlavná stanica v Bratislave či bratislavská hlavná stanica. V železničiarskej terminológii má táto stanica pomenovanie Bratislava-hlavná stanica.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hlavná stanica