Otázka:

Máme už v slovenčine nejaký domáci alebo zdomácnený ekvivalent anglického termínu z výpočtovej techniky hash?

Heslá:

hash, haš, hašovať, hašovací, hašovanie

Odpoveď:

 

 

Anglický termín z výpočtovej techniky hash function sa do slovenčiny prekladá ako transformačná funkcia alebo hašovacia funkcia. Výstupný reťazec dát, ktorý sa v angličtine pomenúva hash (výslovnosť [haš]), má v slovenčine už adaptovanú podobu haš. Podstatné meno haš je neživotné podstatné meno mužského rodu (podobne ako napríklad slová salaš, Aš, mišmaš, Vígľaš či cudzie slovo gvaš), ktoré sa skloňuje podľa vzoru stroj.

Anglický výraz hash sa do slovenčiny prekladá podľa kontextu buď ako podstatné meno haš, alebo ako sloveso hašovať, prídavné meno hašovací (hašovací kľúč, hašovacia tabuľka), resp. ako slovesné podstatné meno hašovanie (napríklad spojenie hash search vyhľadávanie hašovaním). Termín hash total sa prekladá ako kontrolný pseudosúčet.  


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hash