Otázka:

V poslednom čase vídavam spojenia funkčná bielizeň, funkčné tričko. Sú správne?

Heslá:

funkčný, funkčná bielizeň, termobielizeň, termoregulačná bielizeň

Odpoveď:

 

 

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (2006) pri prídavnom mene funkčný sa uvádza ako druhý v poradí význam „ktorý má istú funkciu, je zameraný na nejaký účel, poslanie“, napr. funkčná architektúra, funkčné hľadisko, funkčný celok. V súvislosti s oblečením však nepovažujeme nahrádzanie výrazov termoregulačná bielizeň, termoregulačné nohavice, termoregulačné tričko, resp. termobielizeň, termonohavice, termotričko spojeniami funkčná bielizeň, funkčné nohavice funkčné tričko za vhodné. Ako sme uviedli, z jazykového hľadiska je spojenie typu funkčná bielizeň (teda účelová bielizeň) síce správne, ale výpovedná (vymedzovacia) hodnota prívlastku funkčný v takýchto spojeniach je prakticky nulová, lebo každé oblečenie bez rozdielu spĺňa určitú funkciu, má svoj účel, teda je funkčné. Preto sa v textoch často stretávame pri spojeniach typu funkčná bielizeň, funkčné tričko a pod. so súčasným uvádzaním slov ako termobielizeň, termotričko v zátvorkách na vysvetlenie. Úlohou takzvaného funkčného oblečenia je zachovať tepelnú pohodu používateľa aj pri náročných fyzických výkonoch alebo v extrémnych teplotných podmienkach (v chlade, ale aj v teple), ale z prívlastku funkčný sa o tom nič nedozvieme. Prvá časť slov termo- a najmä prídavné meno termoregulačný vyjadruje presnejšie podstatu daného oblečenia. Pri nohaviciach sa však slovom termonohavice pomenúvajú aj obyčajné zateplené nohavice do zimy. Preto na pomenovanie napríklad bežeckých nohavíc z materiálu odvádzajúceho vlhko a zabezpečujúceho vetranie odporúčame uprednostňovať spojenie termoregulačné nohavice.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu funkčný