Otázka:

Správne je fotovoltický alebo fotovoltaický, fotovoltika alebo fotovoltaika?

Heslá:

fotovoltický, fotovoltika, fotovoltaický, fotovoltaika

Odpoveď:

 

 

Z dvojice prídavných mien fotovoltický fotovoltaický zásadám tvorenia slov v slovenčine zodpovedá iba podoba fotovoltickýa to isté platí aj pre súvisiace podstatné mená fotovoltikafotovoltaika, z ktorých je náležité používať podobu fotovoltika.

Od odvodzovacieho základu – názvu fyz. jednotky volt – sa tvorí príponou -ický vzťahové prídavné meno voltický a podobne sa tvorí aj prídavné meno fotovoltický, čiže  fotovolt + ický → fotovoltický.  V takejto podobe je prídavné meno fotovoltický spracované nielen v takzvanom akademickom Slovníku cudzích slov, ktorý je sprístupnený na našej stránke, ale aj vo Veľkom slovníku cudzích slov (autori Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková; vydavateľstvo SAMO, 2008). Z toho istého odvodzovacieho základu  (fotovolt) je utvorené príponou -ika aj pomenovanie odboru – podstatné meno fotovoltika.

            Podoba prídavného mena fotovoltaický je ovplyvnená anglickým prídavným menom photovoltaic, ktoré sa dávnejšie prekladalo do slovenčiny ako fotoelektrický (napr. photovoltaic effect – fotoelektrický jav). Až neskôr sa zaviedol slovenský ekvivalent fotovoltický. Čo sa týka pomenovania odboru skúmajúceho princípy výroby elektriny zo slnečnej energie, v angličtine sa stretávame s dvoma podobami podstatného mena, photovoltaics aj photovoltics, v slovenčine odporúčame používať podobu fotovoltika.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu fotovoltický