Otázka:

Nadriadený lekár mi vytkol, že som v správe použila termín dýchacie cesty. Podľa neho som mala napísať dýchacie orgány. Čo je správne?

Heslá:

dýchacie cesty

Odpoveď:

 

 

Z jazykového hľadiska sú spojenia (horné/dolné) dýchacie cesty aj dýchacie ústroje/orgány správne (slová ústroj orgán sú synonymá vo význame „časť organizmu s osobitnou funkciou“) a všetky sa uvádzajú pri hesle dýchací v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (Veda, 2006). Podľa našich laických vedomostí sa však termínmi dýchacie cesty  a dýchacie orgány pomenúvajú odlišné pojmy. V 1. zväzku Sústavnej anatómie človeka (Osveta, 1979) sa napríklad uvádza, že dýchacie ústroje (apparatus respiratorius) sa skladajú z prívodných dýchacích ciest a vlastného dýchacieho orgánu – pľúc. Dýchacie cesty sa rozdeľujú na horné (nosová dutina, hltan) a dolné (hrtan, priedušnica, priedušky). Takto sa opisuje anatomická stavba dýchacích orgánov aj v školských učebniciach biológie. Celý systém umožňujúci dýchanie (t. j.  dýchacie cesty a pľúca) sa pomenúva buď termínom dýchacie ústroje, alebo termínom dýchacie orgány alebo spojením dýchacia sústava.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dýchacie cesty