Otázka:

Správne má byť dva deci - ako dva decilitre - alebo dve deci?

Heslá:

dve deci, dva deci

Odpoveď:

 

 

Výraz deci je skrátená, hovorová podoba názvu jednotky objemu deciliter. Na rozdiel od podstatného mena deciliter, ktoré je mužského rodu, podstatné meno deci je podľa zakončenia stredného rodu a je nesklonné. Číslovka dva v spojení  s podstatným menom stredného rodu deci musí mať ako zhodný prívlastok tvar zodpovedajúci strednému rodu, teda dve deci (porov. dve autá, dve okná, dve srdcia). Spisovné je spojenie vypiť dve deci červeného.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dve deci