Otázka:

Je správna veta Program môžete sledovať na televízii Dajto?

Heslá:

na televízii, v televízii

Odpoveď:

 

 

Slovo televízia  má v slovenčine významy „jeden z prostriedkov hromadnej informácie“, napr. videl som ťa v televízii, aj „inštitúcia zabezpečujúca televízne vysielanie“, napríklad štruktúra programu vo verejnoprávnej televízii. Hovorovo sa síce slovom televízia nazýva aj televízna stanica, ale aj v takýchto prípadoch sa v miestnom význame gramaticky viaže s predložkou v, napr. program môžete sledovať v televízii Dajto. Predložka na by bola náležitá v súvislosti s pomenovaním televízna stanica, t. j. program môžete sledovať na televíznej stanici Dajto.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na televízii