Otázka:

Je správna väzba dôverovať sa v niekoho ?

Heslá:

dôverovať

Odpoveď:

 

 

V súvislosti s osobami sa používa sloveso dôverovať s holým datívom dôverovať niekomu, napr.dôverujem priateľom, dôverujem otcovi, dôverujem tia pod.V súvislosti s neživými vecami a javmi sa používa okrem holého datívu dôverovať niečomu (napr. dôverujem vlastným silám, dôverujem svojim schopnostiam, dôverujem spravodlivosti) aj akuzatív s predložkou v, t. j. dôverovať v niečo, napr. dôverujem vo vlastné sily, dôverujem v spravodlivosť). Sloveso dôverovať je však nezvratné a tvar so zvratným zámenom sa, t. j. dôverujem sa v niečo/v niekoho,nezodpovedá spisovnej slovenčine.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dôverovať