Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše v slovenčine slovo bluetooth a ako sa skloňuje?

Heslá:

bluetooth

Odpoveď:

 

 

Podľa slovenského pravopisu názvy technológií nie sú vlastné mená a aj názov bezdrôtovej komunikačnej technológie bluetooth treba písať s malým začiatočným písmenom ako všeobecné podstatné meno. Slovo bluetooth sa v slovenčine skloňuje ako neživotné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru dub, napr. konfigurácia bluetoothu, spotreba energie pri zapnutom bluetoothe,  problémy s buetoothom, ponúkame bluetoothy do notebookov a pod. Vzťahové prídavné meno má tvar blueotoothový, napr. bluetoothový skriňový systém, bluetoothový mikroadaptér, bluetoothový reproduktorový systém Nokia.

            Slovo bluetooth netreba skloňovať, ak je súčasťou takzvaného pomenovacieho nominatívu (t. j. ak pred ním použijeme druhové označenie typu technológia, zariadenie a pod., ktoré skloňujeme, napr. technológia bluetooth – s technológiou bluetooth alebo zariadenie bluetooth – výhody zariadenia bluetooth.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bluetooth