Otázka:

Prídavným menom beznohý označujeme človeka bez jednej nohy alebo bez oboch nôh?

Heslá:

beznohý

Odpoveď:

 

 

V slovníkoch slovenského jazyka, ktoré sme sprístupnili aj na našej stránke www.juls.savba.sk – cez Pramene v elektronickej podobe a Lexikografické príručky, pri slove beznohý sa uvádza význam „ktorý nemá nohu, nohy; ktorý je bez nohy, bez nôh“. To znamená, že prídavným menom beznohý môžete charakterizovať človeka, ktorý nemá jednu nohu, aj človeka bez oboch nôh. Okrem prídavného mena beznohý máme v slovenčine aj výraz, ktorým sa opisuje iba človek s jednou nohou – prídavné meno jednonohý.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu beznohý