Otázka:

Dobrý deň, odkiaľ prosím vás pochádza slovo kakabus, a je spisovné?

Heslá:

kakabus, mrzutec, namosúrenec, namrzenec, mrzút, mrzúň, kakkabos, caccabus

Odpoveď:

České slovo kakabus vo význame „mrzút, zamračený človek“ pochádza z latinského slova caccabus a z gréckeho kakkabos, ktoré označujú „začadený hrniec“ (podľa Stručného etymologického slovníka jazyka českého autorov Josefa Holuba a Stanislava Lyera). V slovenčine namiesto slova kakabus máme slová mrzutec, namosúrenec, namrzenec, mrzút, mrzúň atď.


Otázka z 13. 05. 2004 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2004

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kakabus