Otázka:

V odbornej práci by som chcela použiť slovenský ekvivalent anglického výrazu accountability. Existuje nejaký?

Heslá:

accountability, akontabilita, vykázateľnosť, obhájiteľnosť, zdôvodniteľnosť

Odpoveď:

Vhodný slovenský ekvivalent anglického výrazu accountability v podobnom význame, ako ste uviedli, hľadajú v súčasnosti v rozličných odboroch, o čom sa môžete presvedčiť v článkoch a diskusiách na internete. Uvažuje sa o slovenských ekvivalentoch ako zodpovednosť, zodpovedné konanie (základný význam prídavného mena zodpovedný je „kto je povinný niesť následky za niečo“), transparentná zodpovednosť, zodpovedateľnosť, skladanie účtov, verejná vykázateľnosť, zdôvodniteľnosť, odôvodniteľnosť, obhájiteľnosť, zdôvodniteľné konanie. V českej, ale aj v slovenskej pedagogike sa však používa termín akontabilita na pomenovanie pojmu definovaného ako „adresná zodpovednosť pedagógov alebo celých výchovno-vzdelávacích inštitúcií za kvalitu a kvantitu svojich služieb, ochota a schopnosť skladať účty za svoje aktivity“. Výraz akontabilita sa začína používať aj v iných odboroch, napr. v ekonomike „schopnosť predložiť účty, zúčtovateľnosť, zodpovednosť voči klientom“. Odporúčame Vám preštudovať si používanie termínu akontabilita v slovenských textoch a pouvažovať, či by sa dal použiť (prípadne aj s určitou modifikáciou významu) vo Vašej práci. Keďže ide o nový termín, bolo by vhodné v úvode práce vysvetliť, prečo ste si ho zvolili, a definovať jeho význam.

            Dodávame, že podstatné meno akontabilita sa skloňuje podľa vzoru žena, prídavné meno má podobu akontabilný a príslovka akontabilne.

                                               

         

 


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu accountability