Otázka:

Ako mám používať slovné spojenie pred dverami/za dverami? Podľa mňa, keď očakávam následnú udalosť, poviem "ktosi (Jano, Vianoce) sú pred dverami", a keď sa udalosť pominula, poviem "ktosi je za dverami". Podobne keď vyložím niekomu kufre von, poviem, že "sú za dverami", ale keď mi tam niekto položí balík, poviem, že "je pred dverami", pretože ho očakávam. Preto sa neviem zmieriť so sloganom "Vianoce sú za dverami", ani názov relácie Ktosi je za dverami sa mi nezdá správny, pretože hosť prichádzal, nie odchádzal. Čiže predpokladal by som, že označenie miesta by malo byť spojené s časom (kde & udalosť budúca/minulá).

Heslá:

pred dverami, predo dvermi, za dverami

Odpoveď:

 Spojenie za dverami sa v slovenčine používa vo význame „vonku“, napr. za dverami zúri snehová búrka. Keď sme vnútri a niekto zvoní, môžeme takisto povedať, že je za dverami (vonku), a väčšina z nás obdivuje ľudí, ktorí po návrate z práce dokážu nechať pracovné problémy za dverami. Na vyjadrenie skutočnosti, že sa niečo blíži, sa však v slovenčine ustálene používajú spojenia niečo je (stojí) pred dverami alebo niečo klope (tlčie) na dvere. Aj blížiace sa vianočné sviatky by sme mali správne ohlasovať slovami Vianoce sú pred dverami. Správna je aj formulácia Vianoce sú predo dvermi. Na vyjadrenie skutočnosti, že niečo už pominulo (odchádza, odišlo), sa používa ustálené spojenie je (to) za nami, napr. sviatky sú za nami.

 


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pred dverami