Otázka:

Keď chcem napísať vrámci, píše sa to spolu, alebo zvlášť?

Heslá:

v rámci, rámec

Odpoveď:

Predložka v rámci patrí medzi zložené predložky, pretože sa skladá z dvoch slov (z predložky v a pôvodne podstatného mena rámec v 6. páde). Z hľadiska funkcie patrí medzi druhotné (sekundárne) predložky, ktoré vznikli z iného slovného druhu. Z podôb, ktoré ste uviedli, je správna podoba v rámci, teda s medzerou.


Otázka z 10. 09. 2003 bola zodpovedaná dňa 12. 09. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu v rámci