Otázka:

Je vo význame ostať navyše vhodné použiť výraz zvýšiť alebo zvýšiť sa?

Heslá:

zvyšiť, zvýšiť sa

Odpoveď:

Vo význame „ostať nazvyš, zostať“ sú správne obe podoby slovesa – nezvratná podoba zvýšiť aj zvratná podoba zvýšiť sa, napr. z nákupu mu zvýšilo 5 korún aj z nákupu sa mu zvýšilo 5 korún (porov. Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk).


Otázka z 15. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 17. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zvyšiť
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku