Otázka:

Je názov nášho spolku Zubry v oblakoch vytvorený správne?

Heslá:

zubor, zubri

Odpoveď:

V prenesenom význame (na pomenovanie osôb) má zvieracie podstatné meno zubor v nominatíve množného čísla tvar zubri. Správna podoba názvu Vášho spolku bude Zubri v oblakoch.


Otázka z 11. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zubor