Otázka:

Je slovo zrušovať spisovné? Aká je nedokonavá podoba k slovesu zmeniť? Je to slovo zmeňovať?

Heslá:

zrušovať, rušiť, zmeniť, meniť, zmeňovať

Odpoveď:

Sloveso zrušovať je spisovné, uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke http://slovniky.juls.savba.sk/). Sloveso zrušovať je nedokonavá podoba utvorená k dokonavému slovesu zrušiť, má teda rovnaký význam ako nedokonavé sloveso rušiť, ktoré je frekventovanejšie a rozšírené v bežnej reči. Slovo zrušovať nie je nové (uvádzalo sa už v Pravidlách slovenského pravopisu v r. 1931), v súčasnosti houprednostňujú právnici a tvorcovia legislatívy, no i v týchto oblastiach možno použiť sloveso rušiť. 

Nedokonavá podoba k slovesu zmeniť je bezpredponové sloveso meniť. Podoba zmeňovať je síce správne utvorená, no v súčasných ani starších jazykových príručkách sa neuvádza (v minulosti sa používala podoba zmieňať). Namiesto podoby zmeňovať odporúčame používať ustálenú podobu zmeniť.


Otázka z 09. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zrušovať