Otázka:

Aká je správna podoba podstatného mena vo význame dozrievanie? Je spojenie zrenie syra spisovné?

Heslá:

zrenie, zrenie syra, zrieť

Odpoveď:

Vo význame „dozrievanie“ je správna podoba činnostného podstatného mena zrenie. Slovné spojenie zrenie syra sa uvádza aj pri hesle zrieť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke http://slovniky.juls.savba.sk/


Otázka z 24. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zrenie