Otázka:

Akú podobu slovesa je vhodné použiť vo význame zlepšenie vlastností šľachtením?

Heslá:

zošľachtiť, zošľachtujúci, zošľachtujúce látky

Odpoveď:

Vo význame „(šľachtením) zlepšiť vlastnosti, zdokonaliť“ je správna podoba slovesa zošľachtiť, z neho utvorené príčastie má podobu zošľachťujúci – zošľachťujúce látky.


Otázka z 29. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 30. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zošľachtiť