Otázka:

Sú tieto podoby prídavných mien správne - mraštiteľný, zmrštiteľný, zmŕštiteľný aj zmrašťovací, zmršťovací, zmŕšťovací? Môžem tieto prídavné mená použiť na označenie fólie?

Heslá:

zmraštiť, zmrštiť, zmraštiteľný, zmŕštiteľný, zmrašťovací, zmršťovací, zariadenie, linka, stroj, fólia

Odpoveď:

Keďže v slovenčine máme slovesá zmraštiť, zmrštiť aj zmŕštiť, správne sú všetky  podoby prídavných mien, ktoré sú z nich utvorené: zmraštiteľný, zmrštiteľný, zmŕštiteľný aj zmrašťovací, zmršťovací, zmŕšťovací. Všetky prídavné mená možno použiť na označenie fólie. Podľa dokladov z internetu sa najčastejšie používajú podoby zmrštiteľná fólia zmršťovacia fólia, podoby prídavných mien zmŕšťovací zmŕštiteľný sa v spojení so slovom fólia takmer nepoužívajú. 

Prídavné mená zmrašťovací, zmršťovací, zmŕšťovací znamenajú „ktorý sa zmrašťuje, zmršťuje, zmŕšťuje“ alebo „ktorý zmrašťuje, zmršťuje, zmŕšťuje“, možno ich teda použiť v spojení aj so slovami stroj, zariadenie, linka. Prídavné mená s príponou -teľný –  zmraštiteľný, zmrštiteľný, zmŕštiteľný – vyjadrujú schopnosť označeného predmetu podliehať deju vyjadrenému slovesom („ktorý má schopnosť sa zmraštiť...“), preto ich možno použiť v spojení so slovom fólia, no nie so slovami stroj, zariadenie, linka.  


Otázka z 28. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu zmraštiť