Otázka:

Píše sa zmena alebo smena, keď mám na mysli vymedzený pracovný čas?

Heslá:

sbor, sjazd, sväz, zpráva

Odpoveď:

Vo význame „vymedzený pracovný čas pracovníka (obyč. vo výrobe)” sa slovo zmena píše v uvedenej podobe (s písmenom na začiatku). Pravopis tohto slova sa z podoby smena na podobu zmena kodifikoval v Pravidlách slovenského pravopisu v r. 1991, čím sa odstránila posledná výnimka (z r. 1953) z pravidla o písaní predpony s-/z- podľa výslovnosti, pri ktorej sa zachovával rozdiel medzi písanou a výslovnostnou podobou slov s predponou s-/z- (ostatné výnimky – pravopis slov sbor, sjazd, sväz, zpráva – sa odstránili už v r. 1968). Významy slova zmena si možno overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na www.slovnik.juls.savba.sk. 


Otázka z 18. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 19. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sbor