Otázka:

Je slovo zmetok spisovné?

Heslá:

zmetok, zmätok, nepodarok

Odpoveď:

V slovenčine nemáme slovo zmetok, iba slovo zmätok. Významy slova zmätok sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka (ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Vo význame „chybný výrobok“ máme v slovenčine iba slovo nepodarok, používanie slova zmätok v tomto význame, ale ani podoby zmetok  nie je správne.


Otázka z 16. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zmetok