Otázka:

Slová s prvou časťou ultra- a super- sa píšu spolu alebo osobitne?

Heslá:

supermoderný, supertajný, supervýkonný, superštýlový, ultracitlivý, ultratenký, ultramoderný, ultra, super

Odpoveď:

Zložené prídavné mená s prvou časťou ultra- super- sa píšu spolu ako jedno slovo, napr. supermoderný, supertajný, supervýkonný, superštýlový, ultracitlivý, ultratenký, ultramoderný.


Otázka z 13. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu supermoderný