Otázka:

Prídavné mená s prvou časťou celo- alebo viac- a mimo- sa píšu spolu alebo osobitne?

Heslá:

celo, celoplošný, celospoločenský, celonárodný, viacfarebný, viacjazyčný, viacúčelový, viac rozšírený, viac frekventovaný, viac prepracovaný, viaczdrojový, mimodotačný, celouniverzitný

Odpoveď:

Zložené prídavné mená s prvou časťou celo- sa píšu spolu ako jedno slovo, napr. celoplošný, celospoločenský, celonárodný. Zložené prídavné mená s prvou časťou viac- sa píšu spolu, napr. viacfarebný, viacjazyčný, viacúčelový. Oddelene sa píše spojenie príslovky viac vo význame „vo väčšej miere, vo väčšom rozsahu, väčšmi, (opak menej)“ s prídavným menom, resp. s príčastím, napr. viac rozšírený, viac frekventovaný, viac prepracovaný.  Zložené prídavné mená s prvou časťou mimo- sa píšu spolu, napr. mimoškolský, mimozemský, mimoúrovňový. Oddelene sa píše spojenie predložky mimo s prídavným menom, v takom prípade je však prídavné meno v genitíve, napr. mimo úradných hodín, mimo skúmaného kontextu. Prídavné mená viaczdrojový, mimodotačný, celouniverzitný sa píšu spolu. 


Otázka z 05. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu celo