Otázka:

Slová samozhromažďujúci a opto elektronický sa píšu spolu alebo osobitne?

Heslá:

samozhromažďujúci, samozhromažďovací, optoelektronika

Odpoveď:

 

Zložené slovo samozhromažďujúci sa píše spolu, ale bez širšieho kontextu nevieme posúdiť vhodnosť jeho používania, keďže možná je aj podoba samozhromažďovací. Zložené prídavné meno optoelektronický sa píše spolu a uvádza sa aj v Slovníku cudzích slov pri podstatnom mene optoelektronika (pozri na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 21. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu samozhromažďujúci