Otázka:

Ako sa píšu príslovky zľava a zprava? Píšem ich správne?

Heslá:

zľava, správa

Odpoveď:

Príslovky zľava vo význame „z ľavej strany“ a sprava vo význame „z pravej strany“ sa píšu v tejto podobe (spolu) a uvádzajú sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). 


Otázka z 03. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zľava
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku