Otázka:

Ako vytvorím nedokonavé sloveso od zlaňovať? Mám pri jeho tvorbe vychádzať z podstatného mena lano?

Heslá:

zlaňovať, zlaniť, lano, odbremeniť, odbremeňovať, uzákoniť, uzákoňovať

Odpoveď:

Pri tvorení podoby nedokonavého slovesa zlaňovať východiskom je dokonavé sloveso zlaniť, nie podstatné meno lano. Keďže v základe dokonavého slovesa zlaniť je mäkká spoluhláska ň (v slabike ni), jej mäkkosť sa zachováva aj v nedokonavom slovese zlaňovať. Podobne je to aj pri iných slovesách, napr. zraniť – zraňovať, rozbahniť – rozbahňovať, odbremeniť – odbremeňovať, uzákoniť – uzákoňovať. Keďže slovesá zlaniť zlaňovať sú pomerne frekventované (pomenúva sa nimi zostup po lane, teda činnosť, pri ktorej sa osoba spúšťa po istenom lane zo skaly, z budovy alebo z iného vyššie položeného miesta, ktorá sa využíva v horolezectve, pri práci vo výškach, v jaskyniarstve, v záchranárstve, v armáde či pri polícii), počíta sa s ich zaradením do ďalšieho vydania Pravidiel slovenského pravopisu a Krátkeho slovníka slovenského jazyka.


Otázka z 23. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zlaňovať