Otázka:

Aký tvar má prídavné meno od názvu Žitný ostrov?

Heslá:

Žitný ostrov, Kráľova hoľa, kráľovohoľský, Dlhé Pole, dlhopoľský, Ostrov, ostrovský, žitnoostrovský

Odpoveď:

Názov Žitný ostrov sa zaraďuje medzi zemepisné názvy. Pri tvorení prídavných mien od zemepisných názvov sa uplatňujú iné slovotvorné postupy ako pri tvorení prídavných mien od všeobecných podstatných mien. Prídavné mená od zemepisných názvov sa tvoria príponami -ský, -cký, -iansky, napr. Kráľova hoľa – kráľovohoľský, Dlhé Pole – dlhopoľský, Ostrov – ostrovský. Tak i prídavné meno utvorené z názvu Žitný ostrov má podobu žitnoostrovský. 

 


Otázka z 29. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 30. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Žitný ostrov