Otázka:

Je správne výraz zhodnotenie alebo zhodnocovanie?

Heslá:

zhodnotenie, zhodnocovanie

Odpoveď:

Slová zhodnotenie  aj zhodnocovanie sú obe správne. Slovo zhodnotenie je utvorené z dokonavého slovesa zhodnotiť a používa sa vtedy, keď chceme pomenovať výsledok nejakej činnosti, napr. zhodnotenie spolupráce. Slovo zhodnocovanie je utvorené z nedokonavého slovesa zhodnocovať a vyjadruje proces, napr. zhodnocovanie odpadu. V nadpise Odber, preprava a zhodnocovanie nebezpečných odpadov odporúčame uprednostniť slovo zhodnocovanie, keďže aj predchádzajúce slová odber = odoberanie preprava = prepravovanie vyjadrujú opakovanú činnosť.


Otázka z 19. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zhodnotenie