Otázka:

Ako sa správne píše slovo z dokladovať a od neho utvorené prídavné meno?

Heslá:

zdokladovať, zdokladovaný

Odpoveď:

Predponové sloveso zdokladovať a z neho utvorený tvar zdokladovaný sa píšu v uvedenej podobe.


Otázka z 28. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 30. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zdokladovať