Otázka:

Ako by sa dalo spisovne nahradiť slovo šnek, šnekový vo význame šnekový dopravník alebo čerpadlo?

Heslá:

závitovka, závitovkový dopravník, závitovkové čerpadlo, šnekový, závitovkový, Šnek

Odpoveď:

 

Šnek je české slovo, jeho správny slovenský ekvivalent je závitovka. Prídavné meno šnekový sa prekladá ako závitovkový. Správne sú teda pomenovania závitovkový dopravník, závitovkové čerpadlo.


Otázka z 10. 12. 2003 bola zodpovedaná dňa 15. 12. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu závitovka