Otázka:

Aký tvar majú slová záujemca a výherca v nominatíve množného čísla?

Heslá:

záujemca, výherca, záujemcovia, výhercovia, výherci, záujemci

Odpoveď:

V súčasnosti majú slová záujemca výherca v nominatíve množného čísla iba tvar s príponou -ovia – záujemcovia výhercovia (možno sa o tom presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka; obe publikácie sú prístupné aj v elektronickej podobe na www.slovnik.juls.savba.sk). V minulosti boli slová záujemca výherca jediné výnimky pri slovách zakončených na -ca patriacich do vzoru hrdina, ktoré mali v tvare nominatívu množného čísla popri prípone -ovia prípustnú aj príponu -i, čiže záujemcovia/záujemci, výhercovia/výherci. Takto sa to uvádzalo napríklad v akademickej Morfológii slovenského jazyka z r. 1966 či v Praktickej príručke slovenského pravopisu z r. 1973 od Alfonza Zaunera.


Otázka z 07. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu záujemca