Otázka:

Je spisovný výraz poslať alebo zaslať?

Heslá:

poslať, zaslať, posielať, zasielať

Odpoveď:

Slovesá poslať zaslať (aj ich nedokonavé podoby posielať zasielať) sú vo význame „spôsobiť, aby sa niečo niekam dostalo“ obe spisovné a navzájom synonymné (porov. Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).


Otázka z 31. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu poslať