Otázka:

Aké synonymá existujú k slovu zásada?

Heslá:

zásada, princíp, pravidlo, presvedčenie, heslo, krédo, norma, zákon

Odpoveď:

Slovo zásada vo význame „spoločensky, individuálne ustálený názor na konanie, správanie, jestvovanie niečoho“ má podľa Synonymického slovníka slovenčiny synonymá princíp (základná zásada), pravidlo (prijatá zásada), norma (zásada ustálená predpismi, zvykmi a pod.), presvedčenie (zásada, ktorú človek pokladá za nespornú), zákon (záväzná zásada), heslo (stručne vyjadrená zásada), krédo.


Otázka z 20. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zásada