Otázka:

Je názov výrobku zapekacia francúzska omáčka na cestoviny jazykovo správny?

Heslá:

zapekací, zapekacia misa, zapekacia francúzska omáčka, francúzska omáčka

Odpoveď:

Prídavné meno, resp. príčastie zapekací je vo význame „určený na zapekanie“ správne, frekventované je napr. v spojení zapekacia misa. V označení výrobku zapekacia francúzska omáčka na cestoviny je vhodne použité, v rovnakom význame by obstálo i pomenovanie francúzska omáčka na zapekanie cestovín. 


Otázka z 13. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zapekací