Otázka:

Je správne použiť vo význame "poškodenie kože zaparením" slovo zaparenina alebo sparenina?

Heslá:

spariť sa, zapariť sa, zaparenina, sparenina

Odpoveď:

Keďže slovesá spariť sa zapariť sa sú vo významoch „1. pôsobením tepla, vlhka stratiť akosť, zdusiť sa, 2. spotiť sa“ synonymné, tak aj slová zaparenina sparenina vo význame „poškodenie kože vzniknuté zaparením, sparením“ sú obe správne (aj keď sa v slovníkoch uvádza iba podoba sparenina).


Otázka z 01. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spariť sa