Otázka:

Aký je význam slova žalúzia? Používa sa aj v tomto tvare, alebo je spisovné len slovo žalúzie?

Heslá:

žalúzia

Odpoveď:

Slovo žalúzia je podstatné meno ženského rodu a podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (ktorý je v elektronickej podobe prístupný aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) má význam „sťahovací uzáver obloka, dvier, skrine ap. skladajúci sa z (úzkych) obyčajne vodorovných latiek ap.“. Aj keď sa slovo žalúzia často používa v množnom čísle – žalúzie (čomu zodpovedá aj výber spojení uvedených pri hesle v slovníku), základný tvar podstatného mena je nominatív jednotného čísla – žalúzia.


Otázka z 28. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 02. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žalúzia