Otázka:

Aký tvar má rozkazovací spôsob druhej osoby jednotného čísla od slovesa zakryť?

Heslá:

zakry, zakryť

Odpoveď:

Tvar druhej osoby jednotného čísla rozkazovacieho spôsobu utvorený zo slovesa zakryť má podobu zakry! a uvádza sa pri slove zakryť v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej verzii prístupné na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.juls.savba.sk).


Otázka z 09. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zakry