Otázka:

Ako sa píšu skratky doc. a prof.? S veľkým alebo malým písmenom?

Heslá:

prof., doc.

Odpoveď:

Skratky vedecko-pedagogických titulov prof. (profesor) a doc. (docent) sa píšu s malým začiatočným písmenom pred menom a ostatnými titulmi (samozrejme, okrem prípadov, keď stoja na začiatku vety).


Otázka z 11. 12. 2003 bola zodpovedaná dňa 15. 12. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prof.