Otázka:

Je správne záhradkárska osada alebo záhradková osada?

Heslá:

záhradkársky, záhradkový, záhradkár, záhradkárska kolónia, záhradkárska oblasť, záhradka

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska sú správne obe prídavné mená – záhradkársky záhradkový. Prídavné meno záhradkársky je utvorené z podstatného mena záhradkár a podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (aj na www.juls.savba.sk) je ustálené napríklad v spojeniach záhradkárska kolónia, záhradkárska oblasť. Prídavné meno záhradkový je utvorené zo slova záhradka, v Krátkom slovníku slovenského jazyka sa neuvádza (iba v staršom Slovníku slovenského jazyka), je zriedkavejšie, no v spojení záhradková osada sa použilo napr. v zákone č. 64/1997 o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách... Slovné spojenia záhradkárska osada záhradková osada sú obe správne.


Otázka z 09. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu záhradkársky