Otázka:

Je prídavné meno záhorácky utvorené z názvu oblasti na západnom Slovensku Záhorie správne? Je potom správne vytvorené spojenie záhorácke nárečie?

Heslá:

záhorský, záhorácky, záhorácke nárečie, záhorské nárečie

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené z názvu oblasti na západnom Slovensku Záhorie má podobu záhorský. Podoba záhorácky vo význame „záhorský“ sa hodnotí ako hovorová. Nárečie Záhoria sa v odbornej terminológii nazýva záhorské nárečie (skrátene záhorčina), podoba záhorácke nárečie (skrátene záhoráčtina) je hovorová. Hovorové slová sú spisovné, no v odbornej práci odporúčame používať neutrálne jazykové prostriedky, resp. ustálenú terminológiu, teda v spojení so slovom nárečie prídavné meno záhorský – záhorské nárečie. Podrobnejšie sa uvedeným prídavným menám venoval Ladislav Dvonč v článku Záhoráčtina a záhorčina v časopise Kultúra slova (ročník 19, 1985, č. 7, str. 234 – 238). 


Otázka z 13. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu záhorský