Otázka:

Je predložkové spojenie "za pomoci" správne?

Heslá:

za pomoci, pomocou, prostredníctvom

Odpoveď:

Predložkové spojenie za pomoci je správne a pri vyjadrení spôsobu, prostriedku, prostredníctva a prostredníka synonymné s predložkami pomocouprostredníctvom a s predložkovým spojením s pomocou (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, heslo prostredníctvom, a Synonymický slovník slovenčiny, heslo cez) – obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).


Otázka z 04. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu za pomoci