Otázka:

Aké prídavné meno je vhodné použiť vo význame tykajúceho sa celosvetovej informačnej služby v rámci internetu? Je slovo webstránka spisovné?

Heslá:

webový, webstránka, webová stránka

Odpoveď:

Vo význame „týkajúci sa celosvetovej informačnej služby v rámci internetu“ sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (aj na webovej stránke nášho ústavu http://slovnik.juls.savba.sk) uvádza prídavné meno webový. Slovné spojenie webová stránka odporúčame používať v uvedenej podobe, skrátené pomenovanie webstránka (písané ako jedno slovo) sa v súčasnosti hodnotí ako slangové. 


Otázka z 10. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu webový