Otázka:

Majú všetky slovesá v minulom čase v množnom čísle príponu -li?

Heslá:

minulý čas

Odpoveď:

V slovenčine majú všetky slovesá v minulom čase v množnom čísle príponu -li, pričom menný rod sa tu nerozlišuje, napr. chlapi sa rozhodli, ženy sa zhovárali, deti spievali.


Otázka z 26. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu minulý čas