Otázka:

Je správne vyznávač alebo vyznavač?

Heslá:

vyznávač

Odpoveď:

Z dvojice podôb vyznávač vyznavač je správna podoba vyznávač, ktorá sa uvádza  v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe sú dostupné na www.slovnik.juls.savba.sk).  Podoba vyznavač sa uvádza v staršom Slovníku slovenského jazyka (ktorý je tiež k dispozícii na našej webovej stránke, no s upozornením, že nemá kodifikačnú platnosť).


Otázka z 03. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyznávač