Otázka:

Pri spojení používať vo svoj prospech je lepšie použiť toto slovo alebo je vhodné aj slovo využívať?

Heslá:

použiť, používať, využívať

Odpoveď:

Keďže sloveso použiť má aj význam „využiť na svoj prospech“, možno v spojení, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, použiť obe slovesá – používať aj využívať. Spájateľnosť slovies používať a využívať nie je závislá od toho, či sa spájajú s konkrétnymi alebo abstraktnými podstatnými menami. Sloveso používať možno použiť aj v spojení s nehmotnými predmetmi, napr. používať silu, rozum, a sloveso využívať sa často spája aj s konkrétami, napr. využívať prírodné zdroje, suroviny. Ak predpokladáme, že surovina (alebo jej časť), napr. jadrový materiál, uhlie, biomasa, sa pri výrobe tepla spotrebuje (zužitkuje), mohlo by sa tu uprednostniť sloveso využívať.


Otázka z 20. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu použiť