Otázka:

Kedy sa vyslovuje predložka s ako z a kedy sa vyslovuje ako s?

Heslá:

predložky

Odpoveď:

Predložka sa vyslovuje ako [s], ak za ňou nasleduje neznelá spoluhláska, napr. s tebou, s priateľom, s kamarátkou, s celou, s chráneným, s fajkou [s ťebou, s priaťeľom, s kamarátkou, s celou, s chráňením, s fajkou]. Predložka sa vyslovuje ako [z], ak za ňou nasleduje znelá spoluhláska alebo samohláska, napr. s mamou, s deťmi, s vďačnosťou, s Adamom, s Oľgou [z mamou, z ďeťmi, z vďačnosťou, z adamom, z oľgou], okrem spojení s ním, s ňou, s nimi, s nami, s vami [s ňím, s ňou, s ňimi, s nami, s vami].


Otázka z 10. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu predložky