Otázka:

Ako sa správne vyslovuje názov Temeš? Podľa miestneho úzu sa vyslovuje mäkko. Je to spisovné?

Heslá:

Temeš

Odpoveď:

Slovenskú výslovnosť upravujú Pravidlá slovenskej výslovnosti, v ktorých sa však názvy všetkých obcí na Slovensku neuvádzajú. Výslovnosť slabík de, te, ne, le, di, ti, ni, li v názvoch slovenských obcí by mala byť v zásade mäkká. Tvrdá výslovnosť v uvedených slabikách sa pri názvoch slovenských obcí pripúšťa vtedy, ak ide o cudzí pôvod názvu (napr. Martin, Telgárt), alebo keď v pôvodnej slovanskej podobe bol tvrdý jer – ъ. Pôvod názvu Temeš však nie je jasný. Ak sa v miestnom úze, ako uvádzate vo svojom e-maile, ustálila mäkká výslovnosť, mala by sa uprednostňovať, podobne ako aj pri názvoch iných obcí so slabikou te, napr. Tekolďany, Tekovské Lužany, Terany, Terchová, Teriakovce, Tešmák. Tvrdá výslovnosť v názve obce Temeš sa uplatňuje u tých používateľov jazyka, ktorí nepoznajú miestny úzus.


Otázka z 24. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Temeš