Otázka:

Je správne slovné spojenie celkom k úhrade? Je spisovné slovo vyšlý?

Heslá:

celkom k úhrade, spolu, dovedna, celkove, celkom, vyšlý, odoslaná, vyhotovená

Odpoveď:

V spojení celkom k úhrade má byť namiesto predložky k použitá predložka na – na úhradu – a okrem toho je v ňom aj nesprávne použitá príslovka celkom namiesto niektorej zo správnych prísloviek spolu, dovedna, celkove. 

Prídavné meno vyšlý sa uvádzalo v 5. zväzku Slovníka slovenského jazyka z r. 1965 (v 4 významoch), no už vtedy sa hodnotilo ako knižné a trochu zastarané slovo. Namiesto neho Vám (podľa významu) odporúčame v spojení so slovom faktúra používať slová odoslaná alebo vyhotovená.


Otázka z 10. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 12. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu celkom k úhrade