Otázka:

Ako môžeme správne do slovenčiny preložiť spojenie robot vacuum cleaner?

Heslá:

vacuum cleaner, automatický vysávač, robotický vysávač

Odpoveď:

Anglické pomenovanie robot vacuum cleaner možno do slovenčiny preložiť ako automatický vysávač (porov. automatický „vykonávajúci činnosť samočinne, bez trvalej riadiacej činnosti človeka“), robotický vysávač (prídavné meno robotický, aj keď sa neuvádza v jazykových príručkách, je správne utvorené a na rozdiel od podoby robotový vyjadruje vlastnosť vysávača) alebo viacslovné pomenovania robot vysávač, či robot na vysávanie.


Otázka z 14. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vacuum cleaner